Boeken gelezen in 2007-2008

 

1. Thomas Mann – De Toverberg

de toverberg

Zeer kort samengevat gaat De toverberg over de jonge Hans Castorp. Hij bezoekt zijn neef Joachim in een sanatorium voor tuberculosepatiënten. De geplande verblijfsduur is drie weken, maar groeit uit tot zeven jaar en eindigt met het begin van de Eerste Wereldoorlog. Hans krijgt ruim de tijd om kennis te maken met het personeel en de kleurrijke gasten van het hospitaal, de plek waar hij zich heeft verwijderd van de maatschappij (zoals wel vaker het geval is in modernistische werken). Hans is zelf ziek, en genezing is zijn enige keus. Het hoeft geen betoog dat dit boek heel erg in de smaak viel van de leesclub. In het begin kan het misschien ietwat langdradig overkomen maar het loonde echt de moeite door te bijten. De karakterbeschrijvingen zijn indrukwekkend.

Thomas Mann was de jongere broer van Heinrich Mann (1871) en de zoon van de koopman Thomas Johann Heinrich Mann. Zijn moeder Julia (geboren da Silva-Bruhns) was half Braziliaans. Dit huwelijk bracht nog drie kinderen voort, Julia (1877), Carla (1881) en Viktor (1890). Thomas Mann beschreef later de dagen van zijn kindheid als gelukkig en zorgeloos. Met zijn eerste roman, Buddenbrooks (1901), had hij een enorm succes, maar door zijn sceptische houding tegenover Duitsland na de Eerste Wereldoorlog veranderde dit volledig. Hij ontving in 1929 de Nobelprijs voor literatuur, vooral uit waardering voor Buddenbrooks. Zijn werken waren van 1933 tot 1945 in Duitsland verboden. Na de oorlog kritiseerde hij niet-geëmigreerde anti-nationaal-socialistische schrijvers om het feit dat zij gebleven waren. Dit schaadde zijn aanzien in Duitsland zeer. Thans echter wordt hij ook daar weer gewaardeerd als een van de grote figuren van zijn tijd.

Meer op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mann

Doris beschikte over een opname van een tv-reeks die destijds door Canvas werd uitgezonden: "Die Manns – ein Jahrhundertroman". Deze verfilming gaat over het leven van het geslacht Mann. De dvd's hebben de ronde gedaan van de leesclub. Elk lid heeft ze kunnen bekijken. Wij vonden ze echt de moeite waard; het zou leuk zijn mocht Canvas die reeks nog eens uitzenden.

 

2. Belle van Zuylen – Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid

geen talen voorondergeschiktheid

Belle van Zuylen was negentien jaar oud toen zij Constant d'Hermenches ontmoette. Zij woonde toen nog bij haar ouders op Slot Zuylen. Zoals in die tijd de gewoonte was, werd een geschikte huwelijkskandidaat voor haar gezocht. Constant d'Hermenches, kolonel van een Zwitsers regiment in Holland, was reeds getrouwd, maar Belle voelde zich met hem op haar gemak en raakte steeds meer op hem gesteld. Hij was verrukt van haar schoonheid, scherpzinnigheid en oprechtheid. Zo kwam het, na een wat stroef begin, tot een der prachtigste liefdesbriefwisselingen die ooit zijn ontstaan. De lezer maakt kennis met mensen die, gehinderd door de zeden en gewoonten van hun tijd, in hun clandestiene brieven op voet van gelijkheid verkeerden en elkaar hun genegenheid en sympathie betuigden.

De correspondentie die Belle in deze zelfde jaren voerde met de huwelijkskandidaten James Boswell en baron van Pallandt werpt zijdelings een schitterend licht op deze 'feministe avant-la-lettre' en is daarom ook in dit omvangrijke boek opgenomen.

Belle van Zuylen is de befaamde scherpzinnige, erudiete en non-conformistische schrijfster uit de 18e eeuw. De als jonkvrouw op Slot Zuylen bij Utrecht geboren – Isa – belle (Agneta Elisabeth van Tuyll van Serooskerken) geeft al jong blijk van haar energieke , onafhankelijke persoonlijkheid met een ongegrensde gretigheid naar kennis en indrukken. Haar schrijftalent openbaart zich in het schrijven van brieven, portretten, novelles, pamfletten, toneelstukken en opera’s. Op 21-jarige leeftijd publiceert Belle le Noble, een satire over de adel. Haar ouders weten de ironie in de novelle niet te waarderen en nemen het boek uit de handel. Ook over het huwelijk houdt Belle er verlichte ideeën op na waardoor vele huwelijkskandidaten afzien van een definitief aanzoek. Als de Schotse schrijver James Boswell een voorwaardelijk aanzoek doet – Belle zou geen contact met andere mannen mogen hebben zonder zijn toestemming – schrijft Belle terug: ‘Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid’.

Een bezoek aan het Slot van Zuylen staat nog altijd op onze agenda. Het slot ligt aan de Vecht net buiten Utrecht. Wij zullen toch eens een bezoek in ons activiteitenprogramma moeten opnemen.

http://www.slotzuylen.nl/slot/bewoners/belle

 

3. Carlos Ruiz Zafón – De Schaduw van de wind

de schaduw van de wind

De roman, die zich afspeelt in het Barcelona van net na de Spaanse burgeroorlog, gaat over een jongen genaamd Daniel. Vlak na de oorlog neemt Daniels vader hem mee naar het geheime Kerkhof der Vergeten Boeken, een grote bibliotheek met oude, vergeten exemplaren die met veel zorg bewaard worden door een select groepje ingewijden. Volgens traditie mag iedereen die ingewijd wordt in deze geheime plaats één boek uitzoeken dat hij de rest van zijn leven moet beschermen. Daniel kiest De Schaduw van de Wind van Julián Carax.

In tegenstelling tot de heersende hype heeft niemand van de leesclub dit boek graag gelezen. Wij vonden er niets aan: noch het verhaal noch de stijl noch de personages konden ons boeien. Op leesweb.org lezen wij: "De schaduw van de wind, een meesterwerk? Een goed en meeslepend verhaal bevat de roman zeker. Maar evenzeer vind je er vele fouten in en had de auteur enkele intriges mogen schrappen".

Een biografie van Carlos Ruiz Zafón vind je op deze link: http://nl.wikipedia.org/wiki/Carlos_Ruiz_Zaf%C3%B3n

 

4. Anton Grunberg – Tirza

TirzaJorgen Hoffmeister is de zoveelste Jan Modaal, een redacteur die nooit waarmaakte waartoe hij voorbestemd was. Zijn vrouw verdween uit zijn leven, een jeugdliefde achterna. Hij leeft alleen nog voor zijn dochters, of liever: voor één dochter, Tirza, de zonnekoningin. Maar het is geen liefde die Hoffmeister geeft, het is een spel. De rol van de vader neemt hij op zich zoals hij de rol van de zoon, de redacteur en de echtgenoot op zich nam. Achter de façade zit niet meer dan een gigantisch zwart gat.

Hoffmeisters leven neemt een nieuwe wending wanneer zijn vrouw terugkeert, verlaten door haar grote liefde. Tirza is net afgestudeerd en maakt zich klaar voor een reis door Afrika, zeer tegen haar vaders zin. Op haar afscheidsfeestje verschijnt haar nieuwe vriend: Mohammed Atta. Voor Hoffmeister luidt dit het begin van het einde in, zijn wereld stort in en zijn façade brokkelt af. Voor het eerst vraagt hij zich af waarom alles zoveel pijn doet, waarom zijn leven zoveel pijn doet. Het is het besef dat de pijn en leegte die al een heel leven als een schaduw over hem hingen, zich eindelijk manifesteren. “Tirza” is een psychologische roman over een vader-dochterverhouding, maar ook over desillusie, geweld, seksualiteit.

Arnon Grunberg is een van de de grootste hedendaagse Nederlandse schrijvers. Meer over hem op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Arnon_Grunberg

 

5. José Saramago – De Stad der Blinden

 

stad der blinden

José Saramago werd geboren in 1922 in Azinhaga in Portugal als José de Sousa. Saramago (wilde radijs) was de roepnaam van zijn vader en die naam belandde per ongeluk in de burgerlijke stand. Toen hij 25 was schreef hij zijn eerste roman "Het Land van de zonde" (Terra do Pecado) maar die maakte helemaal geen indruk. Tussen zijn 25 en 44 jaar heeft hij helemaal niet geschreven. In 1992 vestigde Saramago zich op Lanzarote nadat de Portugese regering had geweigerd zijn roman Het Evangelie volgens Jezus Christus voor te dragen voor de Aristeion-prijs omdat het boek volgens de Portugese bisschoppen te godslasterlijk was. Hij heeft heel veel prijzen gewonnen. In 1998 ontving hij de Nobelprijs voor de Literatuur.

Meer info over Saramago op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Saramago

 

 

6. Hella Haasse – Een nieuwer testament

een nieuwer testamentEen nieuwer testament is in eerste instantie een historische roman. De plaats van handeling is Rome in het begin van de vijfde eeuw. De precieze gegevens verstrekt de schrijfster zelf in het begin van het boek: "De roman speelt zich af op de vijfde en zesde juli ad 417 te Rome". Als op 5 juli 417 in het gekerstende Rome het proces begint tegen een groep heidense Romeinen die wordt beschuldigd van staatsgevaarlijke activiteiten, blijkt al snel dat het geen routineproces zal worden. Onder de beklaagden bevindt zich namelijk een man, wiens naam, herkomst en omstandigheden veel te raden overlaten. Op de hoogste magistraat, Hadrianus, maakt hij een bijzondere indruk: oeroude persoonlijke herinneringen komen bij hem naar boven. Tijdens de verhoren voelt de magistraat een grote onrust in zich opkomen, die te maken heeft met zijn kinderjaren doorgebracht aan de oevers van de Nijl. De naam van de beklaagde: Claudius Claudianus. In die twee dagen gaat het om een confrontatie tussen twee mannen: Hadrianus, de prefect van Rome onder christenkeizer Honorius, en Claudius Claudianus, eens dichter aan 's keizers hof, die door toedoen van Hadrianus wegens heidense sympathieën verbannen is uit Rome, maar sinds kort weer in de stad is teruggekeerd. Die confrontatie tussen Claudianus en Hadrianus is typerend voor de woelige tijd waarin de roman speelt: een overgangsperiode waarin de oude heidense denkbeelden en waarden worden vervangen door de nieuwe van het christendom, zonder overigens geheel te verdwijnen. Integendeel, juist door de druk van boven af manifesteert zich het geloof aan de antieke goden des te krachtiger en bloeit het op. Die complexe relatie tussen beide religies wordt geïllustreerd door het Phoenix-mozaïek: de vogel werd vanouds verbonden niet metamorfose, met het ontstaan van het leven uit de dood, en werd vervolgens gebruikt als symbool voor Christus. De mythologische vogel komt daarom niet alleen in heidense tempels, maar ook in christelijke basilieken voor.

 

Over Hella Haasse kan je alles vinden op de website die aan haar is gewijd: http://www.hellahaasse.nl/boekboek/show/id=90699

 


 

 

HOME